ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 21 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256170,498107,90092,15679,00176,48587,20166,73962,84840,38335,871--719,082
2560----------2,20424,69326,897
255920,66324,50898,12999,71366,63473,71149,67258,04672,60815,698--579,382
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 ก.ย. 2550 ถึง 31 ธ.ค. 2558   -280,703
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,044,658
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2550
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี