เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก และประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในวันพุธ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) และถนนราชดำเนินนอก นั้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ธ.ค. 2555 เวลา 15.16 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 461 ท่าน