เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
ปร.4 และ ปร.5
 
 
โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดการกำจัดผักตบชวา คลองกระเปา หมู่ที่ 3  
ปร 4
ปร 5
ใบสรุปค่าใช้จ่ายจ้างเหมา
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินการกำจัดผักกตบชวา ขนาดพื้นที่ปากคลองกว้าง 8 แมตร ยาว 500 เมตร  งบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน 128,800.- บาท  ราคากลาง 128,800.- บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย ปร.4,ปร.5

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา 15.58 น. โดย คุณ แจ่มจันทร์ เทียนสันต์

ผู้เข้าชม 100 ท่าน