เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
 
 
อบต.หัวหวาย อำเภอตาคลี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดังนี้.-

1.นักบริหารงานการคลัง (หัวหน้าส่วนการคลัง) ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล           ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล           ระดับ 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา

ผู้ใดมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) สามารถติดต่อได้ที่งานธุรการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5628-0084

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2553 เวลา 14.23 น. โดย สำนักงานปลัดฯ

ผู้เข้าชม 5124 ท่าน