เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
 
 
มาแล้วจ้า.....งานสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ อบต.นครสวรรค์ตก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ได้จัดงาน"สืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์" ขึ้น ณ ลานกีฬาหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 9 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา  งานในวันนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน พิธีสงฆ์การทำบุญร่วมกันในวันปีใหม่ไทย การร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นมีการสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ครื้นเครง และเป็นกันเองแบบเครือญาติพี่น้อง  ปิดท้ายด้วยการเล่นน้ำดับความร้อนอย่างสนุกสนาน

*เป็นวันสงกรานต์ที่อิ่มบุญและอิ่มสุขถ้วนหน้ากัน*

        

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2553 เวลา 15.40 น. โดย สำนักงานปลัดฯ

ผู้เข้าชม 2057 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย