เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประ
 
 
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2553 เวลา 22.30 น. โดย คุณ ฤทธิรงณ์ โต๊ะทับทิม

ผู้เข้าชม 4223 ท่าน