เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114

 
 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านท่าทอง หมู่ที่4 โดยใช้วัสดุ Hotmix  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านท่าทอง หมู่ที่4 โดยใช้วัสดุ Hotmix
เนื้อที่ไม่น้อยกว่า3,561 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 34/2559 งบประมาณ 621,000.-บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 15.13 น. โดย คุณ พิมพ์วลัญช์ ฤทธิ์ชา

ผู้เข้าชม 63 ท่าน