เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตภาคพิเศษ รุ่นที่ 5  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 10.30 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 471 ท่าน