โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก วันที่  11  ธันวาคม  2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2555 เวลา 12.10 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 511 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย