เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
 
 
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและวันสงกรานต์ ประจำปี 2556  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและวันสงกราต์ ประจำปี 2556 โดยการจัดงานใครั้งนี้มีการรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 4 ข้อ 13 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2556 เวลา 13.28 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 670 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย