เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
 
 
การประชุมใหญ่สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย  
 

สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ และประชุมใหญ่ ประจำปี ระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ พัทยา ชลบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนา คือ ปลัด อบต.และ รองปลัด อบต.สมาพันธ์จะรับลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ SAMAPHUN-ABT.ORG โดยผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม จะได้รับความสะดวกทั้งการจองห้องพัก และเอกสาร ประกอบด้วย
๑.เสื้อ ๑ ทศวรรษสมาพันธ์ปลัด อบต.สีฟ้า
๒.กระเป๋าใส่เอกสาร
๓.หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคล
๔.ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลเปรียบเทียบสำหรับใช้ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
       สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย ให้ท่านติดตามได้จากเว็บไซต์ใหม่ที่แจ้ง

                      จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2552 เวลา 11.54 น. โดย เว็บมาสเตอร์

ผู้เข้าชม 4661 ท่าน