เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2555 เวลา 14.01 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 2334 ท่าน