หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114

 
 
 
ตำบลนครสวรรค์ตก เป็นตำบลที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปีเศษ เดิมชื่อตำบล"นครตก"ต่อมาเปลี่ยนเป็น ประมาณ"นครสวรรค์ตก" ศูนย์กลางตำบล คือบ้าน สันคู (หมู่ที่ 3,4,5) ซึ่งแต่เดิมเป็นยุทธภูมิในสนาม รบสมัยสงครามพม่า ซึ่งพม่ายกทัพเข้ามาทาง เขาโกรกพม่า หมู่ที่ 10(เขาขาดในปัจจุบัน)ซึ่งอยู่ใน เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เกิดการปะทะกันทำ ให้เกิดคันคูใหญ่ๆรอบหมู่บ้านโดยตลอด ต่อมาในปี 2470 ต.นครสวรรค์ตก ได้รวมกับต.ท่าทอง(ปัจจุบัน คือ หมู่ 7 บ้านท่าทอง)ตั้งเป็น ต.นครสวรรค์ตกและ ได้รับการประกาศให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน ตำบลนครสวรรค์ตก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
 
 
ตำบลนครสวรรค์ตก อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ5กม.และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กม.
 
 
 
ตำบลนครสวรรค์ตก มีพื้นที่ทั้งหมด 28.693 ารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่ง แม่น้ำ เจ้าพระยา ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 40 เมตร ทำให้น้ำท่วมในฤดูฝน ซึ่งน้ำจะหลากมาจาก อำเภอลาดยาวทางด้านตะวันตกและทางเหนือโดยในช่วง เดือนสิงหาคม - กันยายน มักจะมีฝนตกชุก
 
 

ประชากรทั้งหมด จำนวน 15,209 คน

จำนวนครัวเรือน 6,936 ครัวเรือน

ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 530.06 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ และ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ  
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านตลาดใต้ 1,177 1,370 2,547 1,210  
2   บ้านยางโทน 475 543 1,018 428
  3   บ้านสันคู 727 828 1,555 605  
4   บ้านสันคู 1,460 1,737 3,197 1,601
  5   บ้านสันเนิน 392 410 802 333  
6   บ้านน้ำหัก 331 380 711 257
  7   บ้านท่าทอง 512 530 1,042 438  
8   บ้านวังไผ่ 1,099 1,180 2,279 1,208
  9   บ้านปากดง 340 393 735 317  
10   บ้านท่าทอง 613 710 1,323 539
    รวม 7,128 8,081 15,209 6,936
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 
 
 
ประชากร ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำสวน รองลงมาคือ รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10