หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง

 
 
 
ตำบลนครสวรรค์ตก เป็นตำบลที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปีเศษ เดิมชื่อตำบล"นครตก"ต่อมาเปลี่ยนเป็น ประมาณ"นครสวรรค์ตก" ศูนย์กลางตำบล คือบ้าน สันคู (หมู่ที่ 3,4,5) ซึ่งแต่เดิมเป็นยุทธภูมิในสนาม รบสมัยสงครามพม่า ซึ่งพม่ายกทัพเข้ามาทาง เขาโกรกพม่า หมู่ที่ 10(เขาขาดในปัจจุบัน)ซึ่งอยู่ใน เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เกิดการปะทะกันทำ ให้เกิดคันคูใหญ่ๆรอบหมู่บ้านโดยตลอด ต่อมาในปี 2470 ต.นครสวรรค์ตก ได้รวมกับต.ท่าทอง(ปัจจุบัน คือ หมู่ 7 บ้านท่าทอง)ตั้งเป็น ต.นครสวรรค์ตกและ ได้รับการประกาศให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน ตำบลนครสวรรค์ตก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
 
 
ตำบลนครสวรรค์ตก อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ5กม.และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กม.
 
 
 
ตำบลนครสวรรค์ตก มีพื้นที่ทั้งหมด 28.693 ารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่ง แม่น้ำ เจ้าพระยา ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 40 เมตร ทำให้น้ำท่วมในฤดูฝน ซึ่งน้ำจะหลากมาจาก อำเภอลาดยาวทางด้านตะวันตกและทางเหนือโดยในช่วง เดือนสิงหาคม - กันยายน มักจะมีฝนตกชุก
 
 

ประชากรทั้งหมด จำนวน 15,209 คน

จำนวนครัวเรือน 6,936 ครัวเรือน

ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 530.06 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ และ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ  
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านตลาดใต้ 1,177 1,370 2,547 1,210  
2   บ้านยางโทน 475 543 1,018 428
  3   บ้านสันคู 727 828 1,555 605  
4   บ้านสันคู 1,460 1,737 3,197 1,601
  5   บ้านสันเนิน 392 410 802 333  
6   บ้านน้ำหัก 331 380 711 257
  7   บ้านท่าทอง 512 530 1,042 438  
8   บ้านวังไผ่ 1,099 1,180 2,279 1,208
  9   บ้านปากดง 340 393 735 317  
10   บ้านท่าทอง 613 710 1,323 539
    รวม 7,128 8,081 15,209 6,936
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 
 
 
ประชากร ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำสวน รองลงมาคือ รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10