ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 14 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256265,693134,858102,247112,804106,340140,74191,87896,437111,93379,70971,14220,0631,133,845
256170,498107,90092,15679,00176,48587,20166,73962,84840,38356,04084,810129,088953,149
2560----------2,20424,69326,897
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 ก.ย. 2550 ถึง 31 ธ.ค. 2559   3,214,657
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   5,328,548
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2550
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี