หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ดื่มช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 31,496 กล่องๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 83-1458 นว. หมายเลขครุภัณฑ์ 005-55-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รถยนต์โตโยต้าวีโก้ หมายเลขทะเบียน กบ 7321 นว. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ขอบ 15 จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนกับรถยนต์มิตซูมิชิ หมายเลขทะเบียน ผก 5827 นครสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-58-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16