หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างผูกผ้าประดับตกตแต่งสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อลำโพงช่วยสอน พร้อมไมค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อตามโครงการป้องกันไข้เลือดออกตำบลนครสวรรค์ตก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0033,420-57-0034,420-62-0035,420-62-0029,420-62-0028) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานไฟฟ้าและประปา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายสันคู-วังไผ่ ระยะทางที่กำหนด จุดที่ 1 ความยาว 45.00เมตร จุดที่ 2 ความยาว 44.00เมตร จุดที่ 3 ความยาว 5.00เมตร จุดที่ 4 ความยาว 30.00เมตร รวมความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า 134.00เมตร โดยรื้อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมและเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดกว้าง 7.00เมตร หนา0.15เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 938.00ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 5661 นว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 5661 นว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการอบรมแม่บ้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อกระเป๋าเอกสารตามโครงการอบรมแม่บ้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการอบรมแม่บ้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำเอกสารประกอบคำบรรยายพร้อมเข้าเล่มตามโครงการอบนมแม่บ้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมุ่ที่ 1 ซอยเอกบริเวณท้ายซอยเอก โดยเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 104 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.20x0.84 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 116 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ [ 16 พ.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต่จากศูนย์เรียนรู้ ถึงบ้านนายวิชัย คงวุฒิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10