หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นางปนัดดา ชื่นอยู่่
กำนันตำบลนครสวรรค์ตก
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายหิรัญ สายหยุด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นางโปร่งจิต ซิ้มสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายวินัย โพธิ์เมือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นางสาวเพ็ญศิลป์ เจริญสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 098-7476760


นายชิน เฉลิมสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายสายชล ราษี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายสมัย จันทร์อุบล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายประทีป บุญรอด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายอนุวัฒน์ รักวารินทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10