หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114

 

 
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อุดมการณ์ความรักชาติ รู้คุณแผ่นดิน)  
 

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก โดยนายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นประธานในการเปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อุดมการณ์ความรักชาติ รู้คุณแผ่นดิน) พร้อมทั้งปลัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา มทบ. 31 ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน มีความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ความสามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจและยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 11.39 น. โดย คุณ ปรียาภาต์ ศรีจารุเมธานนท์

ผู้เข้าชม 331 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/32

ลำดับภาพที่ 2/32

ลำดับภาพที่ 3/32

ลำดับภาพที่ 4/32

ลำดับภาพที่ 5/32

ลำดับภาพที่ 6/32

ลำดับภาพที่ 7/32

ลำดับภาพที่ 8/32

ลำดับภาพที่ 9/32

ลำดับภาพที่ 10/32

ลำดับภาพที่ 11/32

ลำดับภาพที่ 12/32

ลำดับภาพที่ 13/32

ลำดับภาพที่ 14/32

ลำดับภาพที่ 15/32

ลำดับภาพที่ 16/32

ลำดับภาพที่ 17/32

ลำดับภาพที่ 18/32

ลำดับภาพที่ 19/32

ลำดับภาพที่ 20/32

ลำดับภาพที่ 21/32

ลำดับภาพที่ 22/32

ลำดับภาพที่ 23/32

ลำดับภาพที่ 24/32

ลำดับภาพที่ 25/32

ลำดับภาพที่ 26/32

ลำดับภาพที่ 27/32

ลำดับภาพที่ 28/32

ลำดับภาพที่ 29/32

ลำดับภาพที่ 30/32

ลำดับภาพที่ 31/32

ลำดับภาพที่ 32/32
<<
>>
X