หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114

 
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพมาแสดงตน  
 

          เพื่อให้การดำเนินงานจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก     จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ มาแสดงตน โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำผู้พิการ พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งภายในวัน
ที่  1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
สำหรับการแสดงตนในครั้งนี้ หากผู้รับเบี้ยยังชีพท่านใดที่ไม่มาแสดงตนตามกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จะชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาน 2563 จนกว่าจะได้มีการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 13.42 น. โดย คุณ ปรียาภาต์ ศรีจารุเมธานนท์

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10