หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์  13 ม.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  18 ธ.ค. 2563 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564  18 ธ.ค. 2563 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฏหมายและมตารการของ ป.ป.ช ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ  14 ธ.ค. 2563 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานโครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564  27 ต.ค. 2563 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปี้งบประมาณ 2565  16 ต.ค. 2563 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เรื่อง รับสมัครการประกวดนางนพมาศ ในโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปังบประมาณ 2564  12 ต.ค. 2563 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เรื่อง รับสมัครการประกวดกระทงสวยงาม ในโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปังบประมาณ 2564  12 ต.ค. 2563 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  15 ก.ย. 2563 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ขอประชาสัมพันธ์ สื่อโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  11 ก.ย. 2563 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  11 ก.ย. 2563 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร \"การพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบในหน้าที่และอำนาตของสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและการถูกวินิจฉะยว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย \"  9 ก.ย. 2563 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ฉบับที่ 6 และ 8  11 ส.ค. 2563 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลทั้วไปเข้าประกวดนายทหาร ในงานตามรอยพระยุคลบาทเสด็จประภาสต้น รัชกาลที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  30 ก.ค. 2563 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563  24 ก.ค. 2563 72
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10