หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 160  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 183  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 144  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 (การประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 116  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 (การพัฒนาบุคลากร) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 121  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 (การสรรหา) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 148  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 257  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 136  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 206  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 182  
 
จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 11 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 112  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10