หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิงานการจัดเก็บภาษี [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 200  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 176  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 199  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 185  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 174  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 162  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 199  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองคลัง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 167  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 163  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัด อบต. [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 216  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 221  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10