หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการต่อต้านการให้รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาะารณะ ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10