หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [ 7 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 14 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 13 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 13 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารคนปัจจุบัน [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10