หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง

 
 
 
ตำบลนครสวรรค์ตกเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเมือง มีพื้นที่ บางแห่งติดกับเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และเป็นเขตที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองของ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และบางส่วนเป็นผู้อพยพมาจากแหล่งอื่น เพื่อประกอบอาชีพ เช่นรับราชการ รับจ้างในโรงงาน เป็นต้น
 
 
     
ประชากรในตำบลนครสวรรค์ตกร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดที่สำคัญ 5 แห่ง คือ

วัดศรีสุวรรณ (วัดเขื่อนแดง) หมู่ที่ 1

วัดยางโทน หมู่ที่ 2

วัดสันคู หมู่ที่ 3

วัดวังไผ่ หมู่ที่ 8

วัดท่าทอง หมู่ที่ 10
 
 
     
โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง คือ

โรงเรียนวัดท่าทอง หมู่ที่ 7

โรงเรียนวัดสันคู หมู่ที่ 5 (ปัจจุบันรวมกับโรงเรียนวัดท่าทอง หมู่ที่ 7

โรงเรียนวัดวังไผ่ หมู่ที่ 8

โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล หมู่ที่ 8
 
 
     

สถานีอนามัยบ้านท่าทอง หมู่ที่ 7

รงเรียนวัดสันคู หมู่ที่ 5 (ปัจจุบันรวมกับโรงเรียนวัดท่าทอง หมู่ที่ 8

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ หมู่ที่ 8

ตรงในตำบลมีการใช้ส้วมซึมร้อยละ 100

อสม.152 คน
 
 
   

ศูนย์ อปพร. องค์การ บริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก จำนวนหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10