หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง

 


จ.ส.อ.พรพิทักษ์ จีนเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
โทร : 098-3269332


นางรวีวัลย์ ไชยชิต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
โทร : 091-7383887
 
สำนักปลัด
 


นางสาวบุณิกา ศิลปนครฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-1652934


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.


นางสาวสายลม สุริยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนภาพร อาชาวัฒนกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวหทัยรัตน์ มณีวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.


นายเสริมศักดิ์ ไผ่เทศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ตามภารกิจ)


- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
(ตามภารกิจ)


นายสุชาติ จันทร์อุบล
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ


-ว่าง-
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ


นายณัฐวุฒิ พาลี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ


นายพลวัฒน์ สุนทรวิบูลย์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ


- ว่าง -
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ


นายฑิฆัมพร แดงทองดี
พนักงานขับรถยนต์


นายภาคภูมิ สินทร
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10