หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114

 


จ.ส.อ.พรพิทักษ์ จีนเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก


นางรวีวัลย์ ไชยชิต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
 
กองสาธารณสุขฯ
 


นางสาวบุณิกา ศิลปนครฤทธิ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


นางสาวบุษราคัม อินเต็ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวชนิกาญจน์ สอนพาที
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวธนาภรณ์ สังข์เดช
คนงานทั่วไป


นางสาวน้ำฝน แสงแมงทับ
คนงานทั่วไป


นางอัจฉรา สินทร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวรชัย มีสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสมพร อัมพร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ


นางสำรวย อัมพร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายนทงค์ อุ่นศรี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายนพพล จตุพจน์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายทวีป ทับทวี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10