หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง

 
 

 
 
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
พัฒนาด้านสาธารณสุข และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ โดยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 
พัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
ปฏิรูปองค์กรโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (GOOD GOVERNNANCE)
 
พร้อมรองรับรองการเข้าสู่ประชาคาอาเซียน
 
 
 
 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างพอเพียง
 
พัฒนาด้านสาธารณะสุข และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของผู้คนในตำบลและท้องถิ่นใกล้เคียง
 
สนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สืบทอดรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมประชาชนมีการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยผ่านเวทีประชาคม
 
รากฐานเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีงานทำ มีรายได้เป็นอยู่อย่างพอเพียง
 
มีระบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้
 
เพิ่มคุณภาพบุคลากร เทคโนโลยี เพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10