หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114

 
 
ข้อความจาก นายกจำลอง พรมหนองโดก(ตี๋)
 

                    สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชน ตำบลนครสวรรค์ตกที่เคารพรักทุกท่าน กระผม นายจำลอง  พรมหนองโดก(ตี๋) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ของทำความเข้าใจให้กับพี่น้องรับทราบ เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานที่กระผมได้ทำร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกอบต.นครสวรรค์ตกทั้ง 10 หมู่บ้าน และข้าราชการและพนักงาน ลูกจ้างที่ อบต. ไม่ว่าจะเป็นกองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุข สำนักงานปลัด งานป้องกันฯ และงานด้านพัฒนาชุมชน กระผมในฐานะที่เป็นนายกฯก็ได้ประสานประธานประชาคมของตำบลและหมู่บ้าน รวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้น และทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือหน่วยงานต่างๆ ผมได้ทำงานร่วมกันได้อย่างดี และไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ผมกล่าวถึงที่ให้ความร่วมมือ และก็ให้ข้อเสนอแนะสิ่งดีๆให้กับผม จึงเป็นเรื่องที่ดีของตำบลนครสวรรค์ตก ผมจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เพราะตอนนี้ตำบลนครสวรรค์ตกเป็นตำบลใหญ่ เนื้อที่ก็มากประชาชนก็มาก ถือว่าเป็นตำบลที่เจริญและเติบโตไว การบริหารจึงเป็นเรื่องที่กระผมต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมที่จะหาทางรองรับกับสถานะการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน อย่างเช่นเรื่องระบบประปา ผมก็ดำเนินการทำระบบประปาขึ้นใหม่หลายหมู่บ้าน  และตัวกรองน้ำเพิ่มแรงดันน้ำ ตัวผลิต และขยายเขตประปา ที่น้ำประปาไปไม่ถึง ก็ดำเนินการทำให้จนปัจจบัน มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงจนครอบคลุมทุกพื้นที่ เว้นแต่บางพื้นที่เช่น หมู่ที่2 และหมู่ที่ี6 ซึ่งยังเป็นประปาที่หมู่บ้านดำเนินการทำกันเอง ยังไม่ได้ยกให้ อบต.ดูแล แต่เวลาประปาท้งสองหมู่บ้านเสีย ชาวบ้านต้องการขอให้รถน้ำไปแจกจ่ายน้ำให้ ทางอบต.ก็เร่งดำเนินการช่วยเหลือ ส่วนระบบประปา 8 หมู่บ้านที่ อบต.ดูแล ทางอบต. ก็ได้เปลี่ยนท่อเมนใหม่ให้และเพิ่มแรงดันน้ำให้ เพื่อให้ระบบประปาใช้ได้สะดวก แต่ก็ยังมีบางพื้นที่น้ำไหลน้อย ไม่แรงเท่าที่ควร ทางอบต.เราก็กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในการดำเนินการ
                        และส่วนในเรื่องของถนนนั้น ทางอบต.ก็ได้ดำเนินการไปหลายพื้นที่ ประสานของบประมาณมาทำ เช่น สายท่าทองช่วงหมู่ที่ 7 เลยโรงเรียนวัดท่าทองจะไปทางบางประมุง ก็ได้ประสานของบกับทางอบจ.แล้ว ขณะนี้ก็กำลังดำเนินการทำอยู่ และถนนสายสันคู-วังไผ่ ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการทำอยู่ ได้ผู้รับจ้างแล้ว และถนนสายทางหมู่ 2 - หมู่6 เส้นจะไปโกรกพระ ก็ได้ประสานทางแขวงการทางตอนนี้ก็กำลังดำเนินการทำอยู่และถนนซอย 3 หน้าวัดยางโทนก็ทำแล้วและถนนสายหมู่บ้านไผ่ทอง หมู่ 8 ก็ทำเสร็จแล้วโดยทาง อบจ. ได้เข้ามาดำเนินการทำถนน * * * กหลายเส้นที่ทาง อบต. ทำไปแล้ว พบท่อระบายน้ำตอนนี้ก็ของบประมาณได้มามากหลายพื้นที่ กำลังจะดำเนินการทำหมู่ที่ 3 เป็นบางส่วนและหมู่ 9,8,2และหมู่ 6 ก็ได้วางท่อระบายน้ำให้หลายพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 2 ,6และ 7 ก็ได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำไปหลายพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน และในหมู่บ้านรัดบึงอ้อ หรือดีพร้อมตอนนี้ก็ตั้งงบประมาณที่จะดำเนินการ เรื่องเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาให้อยู่ และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างให้ในตำบลอย่างมาก และที่ยังไม่มีทางอบต. ก็จะดำเนินการให้ในส่วนที่ขาดและการจัดเก็บขยะ เราก็ดูแลให้เป็นอย่างดี ตอนนี้กำลังสั่งซื้อถังขยะไว ๆ นี้พอถังขยะมาแล้วทางอบต.ก็จะจัดส่งให้กับชาวบ้านที่เขียนคำร้องขอมาและใครที่ต้องการก็สามารถมาเขียนคำร้องที่อบต.ได้นะครับ  
ตอนนี้ทางอบต.ก็ได้ขอรถขยะคันเล็กไว้เก็บขยะตามซอยไว้บริการให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์เด็กเล็กทางอบต.ก็มีดูแล 2 ศูนย์ คือที่ รร.ท่าทองและที่ รร.วัดวังไผ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัดโรงเรียน การศึกษาหรืออนามัย ด้านสาธารณสุขทางอบต.ก็ดูแลเป็นอย่างดี ไม่ว่าด้านกีฬา ทุกเรื่องทุกอย่าง เราก็ดูแลดีมาตลอด ตลอดจนการขุดลอกแหล่งน้ำคลองวังไผ่ และหน้าวัดท่าทองอบต.ก็ทำเสร็จแล้วเพื่อเป็นแหล่งน้ำผลิตประปา ทำโครงการคลองสวยน้ำใส ตรงหมู่ 7 คลองท่าทองบางมุงก้อประสานของบประมาณมาทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายกร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกทุกท่าน ได้ลงพื้นที่บริเวณบึงอ้อ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 900 กว่าไร่ ได้มีหน่วยงานจากกรมทรัพยากรน้ำมาร่วมสำรวจและออกแบบเพื่อที่จะทำบึงอ้อเป็นที่กักเก็บน้ำเวลาน่าน้ำมา และยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเป็นแหล่งน้ำเพื่อเก็บน้ำดิบเพื่อทำระบบประปาแต่น้ำดิบที่ทำประปาเราวางท่อเอาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บไว้ที่บึงอ้อ เพื่อที่จะทำประปาให้ดีและมีคุณภาพน้ำที่ดี เพราะน้ำที่จะทำประปาทางอบต.เอามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและส่งน้ำไปใส่ในถังตัวกรองน้ำแล้วผลิตประปาและจะมีการเพิ่มจุดโบท่อเมนหรือหน้ามาตรในตำบลประมาณ 100 กว่าจุดและมีเพิ่มแรงดันตัวผลิตประปาเพื่อให้น้ำไหลแรงขึ้นกว่าเดิมน้ำจะได้สะอาดขึ้นกว่าเดิม นี้แหละครับพี่น้องตำบลนครสวรรค์ตก กระผมนายจำลอง พรมหนองโดก(ตี๋)นายกอบต. ที่กระผมกำลังดำเนินการกระทำอยู่ ขณะนี้และมีบางอย่างทำไปแล้ว ผมจึงแจ้งข่าวสารให้พี่น้องทราบครับ วิสัยทัศน์ในการทำงานของผมคือ ความเดือดร้อนของชาวบ้านคืองานของผมที่ต้องทำโดยเร่งด่วน  คติพจน์ คือ พูดดี - คิดดี - ทำดี - มีคุณธรรม ทำงานแบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกโครงการ
สโลแกน คือ พูดดี - คิดดี - ทำดี - จิตใจดี - มีคุณธรรม - ทำงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกโครงการ
สุดท้ายนี้ผมขอให้คุณพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลประทานพรให้พ่อแม่พี่น้อง ตำบลนครสวรรค์ตก จงมีความสุขตลอดไป จากใจจริงของผมนายจำลอง พรมหนองโดก(ตี๋)

เขียนโดย   คุณ นายจำลอง พรมหนองโดก

วันที่ 15 พ.ค. 2558 เวลา 11.08 น. [ IP : 118.172.32.5 ]  
 

                      ขอบคุณท่านนายก และทีมงาน อบต ทุกท่าน

เขียนโดย   คุณ ออกรบ

วันที่ 20 ส.ค. 2558 เวลา 10.58 น. [ IP : 61.19.239.121 ]  
 

                      หยากให้ปรับปรุงน้ำประปาหน่อยครับท่านนายยกขุ่นมากเลย เสียค่าน้ำก็แพง

เขียนโดย   คุณ คนใช้น้ำ

วันที่ 9 ก.ย. 2558 เวลา 11.54 น. [ IP : 118.172.32.140 ]  
 

ยังมีถนนหลังวัดวังไผ่รถดินวิ่งถนนเสียหายมากโดยเฉพาะช่วงติดต่อถนนเลี่ยงเมือง ฝนตกทีนึงหลุมลึกเป็นเมตร ก็ได้สอบถามทาง สอบจ.บอกว่างบกำลังมา นี่ก็ฝนที่สองแล้วครับ ท่านกรุณาส่งนายช่างโยธาวิ่งไปสำรวจบ้างครับ และก็ถนนตั้งแต่หน้าอบต.เวลาฝนตกเกิดน้ำท่วมขังทำไมถึงไม่แก้ไขตรงนี้ครับ มันอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนมาก ขอความกรุณาฝากผู้เกี่ยวข้องด้วยครับ ช่วยเกาตรงที่คันก่อนดีกว่าไหมครับขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ ผู้ใช้ถนน

วันที่ 9 ก.ย. 2558 เวลา 20.28 น. [ IP : 27.55.7.67 ]  
 

                      เมื่อไหร่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปาให้มันดีซักทีคะ อยู่มาจะ2ปี มีปัญหาเรื่องน้ำประปาตลอดเลยค่ะ

เขียนโดย   คุณ ประชาชนตาดำดำ

วันที่ 16 ก.ย. 2558 เวลา 22.12 น. [ IP : 1.47.201.35 ]  
 

ท่อน้ำทิ้งประโยชน์มีเฉพาะกลุ่มแค่นั้นแหล่ะครับเท่าที่มอง ชาวบ้านจริงๆไม่เห็นมีใครจั๊มท่อลงเลย แทนที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน มีรางระบายน้ำ+วางท่อน้ำทิ้งมีประโยชน์กว่าเยอะ แต่โครงการนี้ทำไปเพื่อขอให้ได้ทำเสียดายงบประมาณ7ล้านกว่า เอาไปพัฒนาได้หลายหมู่บ้าน

เขียนโดย   คุณ ผู้ใช้ถนน

วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 11.53 น. [ IP : 27.55.38.208 ]  
 

                ในหมู่บ้านหมู่ที่3ยุงลายเยอะมากอยากให้มาฉีดยุงกันหน่อย   ลูกเด็กเล็กแดงก็เยอะพวกเราไม่อยากให้ลูกหลานถูกยุงลายกัด   ตอนกลางวันนอนกันไม่ได้เลย  ยุงลายบินเยอะมาก อยากให้เข้ามาตรวจสอบกันหน่อย

เขียนโดย   คุณ ผู้ที่ถูกยุงลายกัด

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 10.56 น. [ IP : 171.4.126.36 ]  
 

            สุนัขจรจัดเยอะมาก  ระหว่างหมู่บ้านดีพร้อม กับ การุณฯ คนรักหมาก็ให้เข้าให้น้ำกันจัง  ออกลูกมาเต็ม นับดูน่าจะยี่กว่าแล้ว  ทำงัยดี  ท่ีสำคัญมันเริ่มไล่ขับเด็ก ๆ ท่ีขี่จักยานผ่านไป มา ถ้ารักจริงน่าจะเอาไปเลี้ยงเอง ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เอาสมองส่วนไหนมาคิด  ขอโทษนายกด้วย ขอเสียงพี่น้องทั้งหลายจะเอาอย่างไร่ดีครับ    

เขียนโดย   คุณ คนดีพร้อมซอย ๙ ครับ

วันที่ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 19.48 น. [ IP : 182.53.186.48 ]  
 

     ในหมู่บ้านดีพร้อมซอยดี24เฟส1  มีเพื่อนบ้านไม่ขอตั้งถังขยะหน้าบ้านตนเอง  (และคงไม่ได้เสียค่าเก็บขยะ เพราะไม่ได้อยู่บ้านประจำทุกวัน จะมาไม่เป็นเวลาไปๆมาๆหรือช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ )แต่ชอบเอาขยะมาทิ้งุถังหน้าบ้านเพื่อนบ้านเวลาเราไม่อยู่บ้าน เป็นอย่างนี้ประจำ บางทีก็เดินมาทิ้งตอนดึกๆ กวาดใบไม้เป็นกระสอบ เอามายัดๆ เต็มถัง จะทำไงดี วันนี้รถเก็บขยะเพิ่งมาเก็บ ตอนเช้า ตอนเย็นกลับจากทำงานมาขยะเต็มถังเลย ไม่เหลือพื้นที่ให้เราทิ้งขยะเลย  มีไม่กี่บ้านหรอกที่ไม่ตั้งถังไว้หน้าบ้านตนเอง เซ็ง...

เขียนโดย   คุณ เพื่อนบ้านเห็นแก่ตัว

วันที่ 28 มิ.ย. 2559 เวลา 20.52 น. [ IP : 1.47.168.44 ]  
 

            น้ำไม่ไหลหมู่9เก็บก็แพงยังไม่ไหล * * * กเช็งเป็ด    

เขียนโดย   คุณ หมู่9

วันที่ 19 ก.ย. 2559 เวลา 09.26 น. [ IP : 207.244.77.1 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10